Over ons

Over ons

Over ons

Algemene informatie

Het Christelijk Jongerenkoor ‘Deum Fidentes’ uit Polsbroek is in mei 1983 opgericht op initiatief van de musicus en toenmalige dirigent Martin Zonnenberg. Bij de oprichting telde het koor ruim 30 leden. Momenteel is dit aantal 40 leden, komend vanuit Polsbroek en de gehele omgeving. Van 1988 tot en met 2012 stond het koor onder de muzikale leiding van de musicus André van Vliet.
Sinds september 2013 staat het koor onder leiding van Jan Peter Teeuw.

Het koor verleent haar medewerking aan zangavonden, radio- en t.v.-opnamen, het geven van concerten en door te zingen voor de zieke of gehandicapte naaste. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlands- en Engelstalige jongerenkoormuziek.

In 2008 bestond ‘Deum Fidentes’ 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er in mei een cd opgenomen, die werd gepresenteerd op het jubileumconcert op 11 oktober 2008.

Door een teruglopend ledenaantal is in 2014 besloten ‘Deum Fidentes’ op te heffen. Op 1 november 2014 werd een afscheidsconcert gegeven in de Hervormde Kerk van Polsbroek.

Deum Fidentes

‘Deum Fidentes’ betekent: ‘vertrouwen op God’. Vanuit dat vertrouwen willen de leden van het koor de wereld laten horen dat een ieder die op het Lam van God vertrouwt, niet bedrogen uitkomt.

Koorrepetities
De koorrepetities vinden plaats op maandagavond van 18:45 – 20:00 uur in het Dorpshuis ‘Ons Dorp’ te Polsbroek.
Adres: Dorp 32 (Op het ‘dorpsplein’, het terrein voor de Hervormde Kerk)
Jongeren van 12 tot en met 35 jaar zijn van harte welkom om een keertje te komen kijken.
De contributie bedraagt voor werkenden € 27,50 en voor studerenden € 22,50 per kwartaal. De eerste twee maanden zijn gratis.
Andere kooractiviteiten
Naast het zingen, staat ook de gezelligheid centraal bij ‘Deum Fidentes’. Zo zijn we als koor al enkele malen een weekend weggeweest naar een locatie in Nederland. In 1999 heeft er een uitwisseling plaatsgevonden met een Roemeens jongerenkoor uit Panet (vlakbij Tîrgu Mures). Voorafgaand heeft het Chr. Jongerenkoor ‘Deum Fidentes’ een 24-uurs concertenmarathon georganiseerd waaraan verschillende musici en koren uit het gehele land belangeloos hun medewerking hebben verleend. Doel van deze concertenmarathon was om geld in te zamelen om de vakantie van het Roemeense jongerenkoor te kunnen bekostigen. In augustus 1999 kwamen de jongeren uit Roemenië naar Nederland. In 2000 zijn een 25-tal koorleden van ‘Deum Fidentes’ op hun beurt naar Roemenië gegaan. We mochten samen met elkaar zingen en ervaren dat waar de Geest van God werkt, de taal geen barriëre is. Met elkaar mochten we stilstaan bij Gods liefde, geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus. Verder hebben we met elkaar het prachtige land Roemenië mogen bewonderen!
In mei 2012 hebben we een 24-uursactie in Polsbroek georganiseerd. 24 uur lang is er muziek gemaakt door koren en musici. De opbrengst van deze actie was voor Mercy Ships.
Aansluitend hebben we een thema-concert gegeven. We hebben twee uur lang gezongen over het leven van David. Tussendoor werden er teksten voorgelezen waardoor er een goede overgang was tussen de liederen. Van dit concert is ook een live-opname gemaakt.

Themaconcerten

Jaarlijks organiseert ‘Deum Fidentes’ een najaarsconcert. Dit concert staat vaak in het teken van een thema of een groot muziekstuk. Zo waren daar de muziekstukken ‘Olivet to Calvary’ en ‘Bethlehem’ van J.H. Maunder en ‘Love Transcending’ van J.W. Peterson. Er werden themaconcerten georganiseerd rondom de thema’s ‘Schepping’, ‘Psalmen’, ‘De vrucht van de Geest’ en ‘Het leven van David’. Speciaal voor dit laatste themaconcert in 2003 heeft de dirigent een ruim twee uur durend muziekstuk geschreven.

Christelijke Koren Polsbroek

Christelijk Jongerenkoor ‘Deum Fidentes’ is onderdeel van de vereniging Christelijke Koren Polsbroek. Naast ‘Deum Fidentes’ is ook Christelijk Kinder- en Tienerkoor ‘De Zangvogeltjes’ lid van deze vereniging.

Copyright © 2014 DEUM FIDENTES - Christelijk Jongerenkoor Polsbroek